De veertig grote en middelgrote steden hebben in een “noodbrief” minister Carola Schouten (Armoedebeleid) gevraagd om “een structurele en duurzame oplossing om energiearmoede tegen te gaan en bestaanszekerheid te waarborgen”.

De samenwerkende grootste veertig steden in Nederland zeggen in de brief een toenemend aantal signalen te krijgen van inwoners die hun verhoogde energienota niet kunnen betalen, waardoor een toeloop op de schuldhulpverlening zou kunnen ontstaan.

Volgens wethouder Rob de Geest van Deventer, voorzitter van de themagroep Armoede en Schulden van deze G40, “lijken de voorgenomen rijksmaatregelen onvoldoende”. Volgens hem is meer nodig dan een tijdelijke regeling of een eenmalige compensatie.

“Signalen die we krijgen van zowel inwoners en ketenpartners zijn steeds vaker schrijnend en voorbodes van dreigende schuldenproblematiek”, schrijft hij aan minister Schouten.

In de brief stelt hij dat het CBS op basis van een gemiddeld verbruik uitgaat van een stijging van gemiddeld 1700 euro op jaarbasis, “bijna een verdubbeling van de huidige energielasten”. Hij rekent voor dat met de 400 euro aan belastingcompensatie en de eenmalige compensatie voor lage inkomens van 200 euro er nog altijd een verwachte gemiddelde stijging resteert van 1100 euro.

Inwoners met een laag inkomen kunnen die stijging niet opvangen, aldus de G40. Zij worden voor de keuze gesteld: óf de huur betalen, óf de energienota. Maatregelen voor verduurzaming kosten tijd en lossen de situatie nu niets op. Daarnaast wordt gesteld dat bijvoorbeeld gemeentelijke energiecompensatie via de bijstand veel tijd aan organisatie kost en grote financiële gevolgen voor de gemeenten heeft.

Volgens de G40 is de kans groot dat inwoners in financiële problemen geraken als geen oplossing wordt geboden. “Daarom onze dringende oproep om met ons het gesprek aan te gaan hoe we deze problematiek in gezamenlijkheid kunnen aanpakken”, aldus De Geest.