Eindelijk is het zo ver: de Tweede Kamer is om en heeft het Wetsvoorstel wijzigingen Wsnp aangenomen. Hiermee is de eerste stap naar een soepelere schuldsanering genomen. Nu de Eerste Kamer nog.

Wat gaat er veranderen als de wetswijziging Wsnp doorgaat?

Termijn goede trouw van 5 naar 3 jaar
Bij toelating tot de Wsnp toetst de rechter of iemand “te goeder trouw” is geweest. Daarvoor kijkt de rechter nu tot 5 jaar terug. Deze wetswijziging verkort de termijn naar 3 jaar.

De tienjaarstermijn wordt volledig geschrapt
Hiermee krijgen ook cliënten die al eerder in de Wsnp hebben gezeten, een tweede kans. Op dit moment mag iemand na een Wsnp 10 jaar lang niet opnieuw in de Wsnp.

De standaard looptijd van de Wsnp wordt verkort naar 1,5 jaar
Op dit moment duurt de Wsnp in de basis 3 jaar. Dit wordt gehalveerd. Wel zijn er situaties waarin de rechter-commissaris alsnog de mogelijkheid krijgt om de Wsnp langer te laten duren.

De Wsnp-termijn begint te lopen vanaf eerste dag aflossing in Msnp
Als de cliënt voorafgaand aan de Wsnp al aflossingen gedaan heeft in het kader van de minnelijke schuldregeling, dan zal de Wsnp-termijn gaan lopen vanaf het moment van die eerste aflossing. Dat is anders dan nu: op dit moment start de Wsnp op de datum van uitspraak door de rechter.

Meer duidelijkheid over direct Wsnp-verzoek
Als een cliënt geen mogelijkheden is of als er andere redenen zijn waarom een Msnp niet kan lukken, hoeft er niet meer eerst een voorstel aan de schuldeisers gedaan te worden. Er kan dan direct een Wsnp-verzoek ingediend worden. Bijvoorbeeld als een van de schuldeisers vooraf al heeft laten weten niet in te stemmen met een schuldregeling. Of als het door dakloosheid of een echtscheiding niet mogelijk is om binnen afzienbare tijd een volledig beeld te krijgen van alle schulden.

Welke wijzigingen Wsnp zijn niet aangenomen?

Naast bovenstaande wijzigingen, was er nog één ander amendement ingediend. Deze is niet aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee komt er geen verplichting voor gemeentes om beschermingsbewindvoerders in dienst te nemen.

Hoe gaat het nu verder?

De wijzigingen gelden op dit moment nog niet. De wet moet eerst nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Zodra bekend is wanneer de wijzigingen ingaan, laten we het uiteraard weten.