Vakcentrale FNV roept de 342 gemeenten in Nederland op om het goede voorbeeld van Arnhem en Rotterdam te volgen en de kostendelersnorm voor inwonenden tot 27 jaar per direct af te schaffen. De wet waarin de kostendelersnorm is opgenomen, verandert begin volgend jaar. “Niets belet gemeenten de toekomstige wet nu al in praktijk te brengen en daarmee veel gezinnen in hun gemeente leed te besparen,” zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV.

Rotterdam en Arnhem lieten de kostendelersnorm al op 1 juli dit jaar los. Dit betekent dat inwonende jongeren van 21 tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler van ouders of andere huisgenoten met een bijstandsuitkering, zodat uitkeringsgerechtigden niet langer hoeven te vrezen voor lagere bijstand.

Volgens de bond gaat minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) niet ver genoeg. “De kostendelersnorm wordt op 1 januari 2023 afgeschaft als het gaat om een inwonende tot 27 jaar. Daarmee voorkom je dakloosheid onder jongeren. Maar verder blijft deze absurde regel van kracht”, aldus Jong.

De FNV wil de kostendelersnorm dan ook volledig afschaffen. “De kostendelersnorm is onmenselijk en onrechtvaardig. Ook mantelzorgen is op deze manier voor veel mensen onmogelijk. Dat terwijl het kabinet voor ouderenzorg een grote rol ziet voor zelfredzaamheid“, aldus Jong.