De pilot ‘Financiële impuls versnelde huisvesting grote gezinnen vergunninghouders’ gaat van start. Gemeenten worden met een financiële impuls ondersteund om de huisvesting te versnellen voor statushouders met grote gezinnen (8+) die nog in de asielopvang verblijven.

Dit kan bijvoorbeeld door het verbouwen van een woonruimte die nu nog niet geschikt is voor een groot gezin.

De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en de VNG.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om een groot gezin zo spoedig mogelijk te huisvesten binnen de gemeente, waardoor statushouders zo snel mogelijk binnen hun gemeente starten met integratie en participatie. Daarnaast verlaagt het de druk op de opvangcapaciteit van het COA.

Per 27 mei 2021 kunnen gemeenten zich inschrijven voor deze regeling. De regeling wordt medio juni gepubliceerd via de Rijksoverheid.