Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden.

Het LET JB is alleen voor medewerkers van Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Factsheet

De VNG stelde eerder een factsheet op over het LET JB met uitleg voor gemeenten. Hiervan is nu een update gemaakt.

Meer informatie