De expertgroep privacy van Schulinck heeft een factsheet gemaakt over het inzageverzoek in het sociaal domein. In de factsheet staat wat het college moet doen bij een inzageverzoek en waar specifiek op moet worden gelet.

De factsheet bevat daarnaast een handig schematisch overzicht.

Documenten

Factsheet inzageverzoek Sociaal Domein.