Het ministerie van VWS en de VNG hechten veel waarde aan het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. Om die reden is in het voorjaar 2022 een Expertpool Ouderenmishandeling opgezet waar tot op heden 16 gemeenten gebruik van hebben gemaakt.

Expert ondersteunt bij ontwikkelen van beleid

Via deze pool kunnen gemeenten kosteloos een expert inhuren voor 20 uur. Deze expert kan hen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid om ouderenmishandeling aan te pakken. De experts zijn momenteel volop bezig om deze gemeenten te ondersteunen.

Oproep en doel

Er is vanuit de Expertpool nog ruimte voor 7 à 9 nieuwe aanvragen. Bent u geïnteresseerd in het ontvangen van ondersteuning van een expert? Dien dan een aanvraag in (zie hieronder). Deze oproep is bedoeld voor gemeenten die zich willen richten op de (door)ontwikkeling van hun beleid op ouderenmishandeling.

Gemeenten die nog geen expliciet beleid gericht op de aanpak van ouderenmishandeling hebben ontwikkeld en dat wel graag willen doen, hebben voorrang. Zie voor meer achtergrondinformatie, de doelen van de Expertpool, de ondersteuningsmogelijkheden, de randvoorwaarden en de planning: Versterking Lokale aanpak ouderenmishandeling: Expertpool

Meer informatie