Steeds meer gemeenten gebruiken instrumentengids Eva op regionaal niveau. Dit betekent dat gemeenten in de regio elkaars instrumenten voor werkzoekenden kunnen inzien in Eva. Lees de ervaringen van de gemeente Gouda en arbeidsmarktregio Zuid-Holland.

Bianca van Jaarsveld werkt sinds 2021 vanuit haar thuisbasis gemeente Gouda als programmacoördinator Nieuwe sociale Dienst en verbindingsofficier voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland. “In 2022 hebben we een start gemaakt met het vullen van Eva, en daar hebben we direct de andere gemeenten in Midden-Holland in meegenomen. We werken immers steeds meer samen in de arbeidsmarktregio. We hebben zelfde doelgroepen, samenwerken betekent efficiency, van elkaar leren en transparantie. Dat we qua tempo niet gelijk lopen is niet erg. De kracht van delen blijkt juist uit het feit dat een kleinere gemeente als Waddinxveen al voor een deel kan putten uit het werk dat Gouda al gedaan heeft.”

Samen betere afspraken maken met aanbieders

De voordelen van integratie van de lokale Eva’s voor regionaal gebruik ziet ook Elles van Osnabrugge, projecteider Dennis en Eva in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal. “Je ziet waar de overlap zit, je staat sterker ten opzichte van de aanbieders van instrumenten waardoor je betere afspraken kunt maken. En we kunnen dan meeliften op de instrumenten die bij de buren hun succes al bewezen hebben. Er ontstaat één centrale plek met het totale aanbod, inclusief contactpersonen en financiële afspraken.”

Instrumentengidsen Dennis en Eva beschikbaar voor alle gemeenten

Samen met gemeenten ontwikkelt VNG instrumentengidsen Dennis en Eva om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig, eenduidig en inzichtelijk maken. Elke gemeente en arbeidsmarktregio kan gebruikmaken van de instrumentengidsen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via denniseneva@vng.nl.