In de jaarrapportage van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen blikt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg terug op 2019: ‘Gemeenten hadden vorig jaar de tijd om te investeren in mensen die langdurig in de bijstand zitten.

Nu is het tij gekeerd, de bijstand stroomt vol. Ik hoop dat het Rijk gemeenten financiële ruimte biedt om een groeiende groep te blijven helpen.’