Gemeenten hebben vorig jaar drie keer zoveel geld uitgegeven aan bijzondere bijstand dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de enorme toename vooral komt door de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

In 2022 gaven gemeenten meer dan 1,9 miljard euro uit aan bijzondere bijstand. Een jaar eerder was dat nog 647 miljoen euro. Bijzondere bijstand is een uitkering vanuit de gemeente waarmee mensen met een laag inkomen extra of bijzondere kosten kunnen betalen. Dat kan bijvoorbeeld een onverwachte operatie zijn, of kosten voor een bril of een schoolkamp van een kind.

Onder die bijzondere bijstand wordt ook de energietoeslag gerekend, die vorig jaar vanwege de plotseling sterk gestegen energieprijzen werd uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen. Ook in 2023 kunnen zij de toeslag weer aanvragen. De hoogte van de energietoeslag is in principe 800 euro, maar kan per gemeente verschillen.