Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.

Tekort aan middelen voor energietoeslag

Gemeenten zijn in 2022 voortvarend aan de slag gegaan om de energietoeslag te verstrekken aan inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Uit de Divosa-peiling waaraan 125 gemeenten deelnamen, blijkt dat voor 48% van hen het budget onvoldoende is om de kosten voor het uitkeren en uitvoeren van de energietoeslag te dekken. Het tekort wordt veroorzaakt doordat het budget op basis van lagere cijfers is toegekend dan het daadwerkelijke aantal inwoners tot 120% van het sociaal minimum.

Het kabinet heeft de garantie gegeven richting zowel de Tweede Kamer als gemeenten dat gemeenten deze regeling kostendekkend zouden kunnen uitvoeren. Daarom gaat de VNG ervan uit dat de gemeenten die een tekort hebben, worden gecompenseerd.

Meer informatie

Peiling Divosa: Financiële toereikendheid van de energietoeslag