Grote schuldeisers zoals energiebedrijven en verzekeraars beloven vanwege de hoge inflatie coulanter om te gaan met mensen met schulden. Zij moeten als dat nodig is meer tijd krijgen om hun schuld af te betalen. Dit staat in een maandag gepubliceerd initiatief vanuit schuldeisers, het kabinet en schuldhulpverleners.

Door de hoge inflatie is het aantal mensen met financiële problemen gestegen, geeft branchevereniging voor schuldhulp NVVK aan. Schuldhulpverleners zeggen nu toe alle mensen die om hulp vragen te helpen. Ook mag een zogeheten schuldenregeling niet worden beëindigd als iemand het afgesproken bedrag niet kan betalen.

Schuldeisers – steeds vaker energiebedrijven door de gestegen kosten van gas en elektra – zeggen toe “hulpvragers en schuldhulpverleners een redelijke termijn te bieden om te komen tot een (gewijzigde) regeling”. Ook zullen zij geen verzoeken tot het beëindigen van een regeling doen, mocht deze onder druk staan. Er zal verder meer worden ingezet op maatwerk.