In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel experimenteerden 97 gemeenten op onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering. Deze pilotgemeenten ontdekten welke elementen in hun aanpak werken bij bijvoorbeeld het voeren van regie, het aanbieden van de leerroutes of het organiseren van het ontzorgen.

De ervaring die zij opdoen in het pilotprogramma helpt hen en andere gemeenten bij de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

De resultaten van het pilotthema ‘ontzorgen’ en ‘zelfredzaamheidsroute’ zijn nu ook gepubliceerd in twee eindrapporten. Het eindrapport met de ervaringen van de pilot ‘van A2 naar B1′ wordt binnenkort verwacht.

Het Pilotprogramma VOI is gestart in 2019 op 6 thema’s: Brede intake en PIP, duale trajecten, vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, ontzorgen, Z-route en Van A2 naar B1. De rapporten van de eerste drie thema’s zijn sinds juni beschikbaar. Ondertussen werden de gemeenten van de andere drie thema’s tot de zomer nog gevolgd door de onderzoeksbureaus.

Financieel ontzorgen inburgeraars vraagt om maatwerk

Uit een onderzoek naar de financiële ontzorging van statushouders door het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat dit om maatwerk vraagt. Het ministerie van SZW gaat met Divosa en de VNG in gesprek over de uitkomsten van het rapport.

Financieel ontzorgen blijkt vooral complex in de eerste maanden dat de statushouder in de gemeente wordt gehuisvest en de toeslagen nog niet worden uitgekeerd. De bijstandsuitkering is zonder toeslagen vaak te laag om alle wettelijke vaste lasten te kunnen betalen en voldoende leefgeld over te houden.
Goede afstemming tussen de betrokken organisaties is nodig om de vaste lasten te kunnen blijven betalen.
Daarnaast loont het om groepstrainingen en individuele begeleiding in te zetten om statushouders kennis te laten maken met het financieel systeem in Nederland en de ontzorging geleidelijk af te bouwen.

Combinatie taalles en activiteiten helpt inburgeraar bij zelfredzaam

De combinatie van taallessen en andere activiteiten werkt goed voor inburgeraars die naar verwachting veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Dit blijkt uit een onderzoek van De Beleidsonderzoekers onder zes gemeenten die meededen aan de pilot voor de zelfredzaamheidroute (Z-route).

De (hoofd)gemeenten Berg en Dal, Best, Enschede, Haarlem, Midden-Groningen en Velsen deden via de pilot ervaring op met het ontwikkelen en implementeren van de Z-route. Deze route is gericht op inburgeraars bij wie tijdens de intake wordt vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Met de Z-route wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie.

De pilot Z-route is een sterk praktijkgericht programma waarin taallessen en maatschappelijke en participatieactiviteiten met elkaar verweven waren.