De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel Afschaffen Schuldig Nalatig van minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Hierdoor ontvangen mensen die in het verleden niet volledig aan hun premieplicht hebben voldaan niet meer levenslang een lagere AOW-uitkering. Het blijft verplicht om de premie te betalen en de Belastingdienst kan een boete opleggen als iemand niet betaalt, maar de korting op de AOW komt te vervallen. Deze wetswijziging vereenvoudigt de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst.

De ongeveer 15.000 mensen die schuldig nalatig zijn verklaard en nu dus een lagere AOW-uitkering ontvangen, worden na de invoering niet meer gekort en ontvangen dan een hogere AOW-uitkering. Zij hoeven daar niks voor te doen. De SVB past zelf de hoogte van de AOW-uitkering aan. De invoering van deze wet duurt ongeveer drie maanden. De SVB informeert betrokkenen over hun hogere AOW-uitkering.