Gemeenten en hulpverleners moeten eerder problemen signaleren en steun bieden aan kwetsbare bewoners van huurwoningen in zogenoemde corporatiewijken. Die hulp en ondersteuning aan (psychisch) kwetsbare mensen schiet nu tekort, stelt het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) in een rapport dat is gemaakt in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

“Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat”, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren in reactie op het rapport, waarin de zorg aan kwetsbaren in wijken met veel huurwoningen van grote wooncorporaties onder de loep is genomen.

Aedes vindt dat de gemeenten de regie moeten nemen en dat de zorg en ondersteuning toegankelijker moeten worden voor de kwetsbare groepen huurders, “helemaal voor mensen die niet uit zichzelf om zorg en begeleiding vragen”. Zij hebben nu vaak te maken met meerdere zorgaanbieders.