Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en stijgingen van overige kosten. Hierdoor stijgen ook de kosten van kinderopvang voor ouders. Gezien het grote publieke belang van toegankelijke en betaalbare kinderopvang, heeft het kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 eenmalig extra te verhogen.

Om deze verhoging te kunnen realiseren bereidt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het Spoedbesluit kinderopvangtoeslag 2023 (hierna ‘het Spoedbesluit’) voor, dat op 9 februari online is gepubliceerd ter consultatie. Omdat dit om een Spoedbesluit gaat is de periode van internetconsultatie korter dan gebruikelijk, namelijk één week.

Maximum uurprijzen

De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag worden elk jaar geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Dat gebeurt op basis van de ramingen in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) in maart.

In de loop van 2022 bleek dat de inflatie vele malen hoger was dan in het CEP werd verwacht. Dit is conform de reguliere systematiek niet meegenomen in de bepaling van de maximum uurprijs. Vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie heeft kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor 2023 eenmalig buiten de reguliere systematiek (extra) te verhogen.

In het Spoedbesluit worden de maximum uurprijzen geïndexeerd volgens de geraamde prijsontwikkeling over 2022 uit de meest recente cijfers van het CPB. Bovendien wordt de correctie voor de inflatie over 2023, die normaal gesproken in 2024 zou plaatsvinden, deels naar voren gehaald. Dat betekent dat de maximum uurprijzen in totaal met 1,74% extra worden geïndexeerd. Voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang stijgen de maximum uurprijzen in totaal met 7,32% (deze worden € 9,12 en € 7,85) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06% (deze wordt € 6,85).

Terugwerkende kracht

Vooruitlopend op de besluitvorming betaalt de dienst Toeslagen ouders vanaf 20 februari uit op basis van de nieuwe maximum uurprijzen. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.