Het rijk heeft in april 2020 € 50 miljoen vrijgemaakt om de beschikbaarheid van de acute jeugd-ggz tijdelijk te vergroten en zo de druk op deze specialistische jeugdzorg te verminderen. Gemeenten, ggz, de NVvP en VWS zorgen nu dat het geld snel daar terechtkomt waar de nood het hoogst is.

Volgens Arne Popma, voorzitter afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), komt de financiële injectie als geroepen:

De € 50 miljoen is onderdeel van afspraken die de VNG en de Rijksoverheid in april maakten. Met deze extra gelden kunnen de instellingen die de zwaarste en meest acute zorg moeten vormgeven extra investeren in de teams en afdelingen die deze zorg leveren.

Druk zorg houdt aan

‘Er is sinds eind vorig jaar sprake van een enorme toename aan ernstige en acute psychiatrische ontregeling bij met name jongeren (en hun gezinnen). Dit gaf een enorme extra druk op de Jeugd-GGZ. Juist in deze gevallen kán hulp simpelweg niet wachten. Het blijft een echter een enorme uitdaging om hiervoor voldoende personeel te vinden. We schatten in dat de toename van druk op de zorg nog wel 2 tot 3 jaar kan aanhouden, dus we moeten dit geld ook inzetten om het met z’n allen nog een poosje vol te houden. Ondertussen werken we met de VNG en de Rijksoverheid aan structurele verbeteringen.’

Volgens Popma is er vanaf januari 2021 al een begin gemaakt met de personeelsuitbreiding. ‘Dat is met veel inspanningen redelijk goed gelukt. Nu de zorgvragen in omvang en ernst verder zijn toegenomen, is onze gezamenlijke uitdaging om verdere capaciteitsvergroting en slimme oplossingen te realiseren’.

Aanvraag financiering

De VNG, Nederlandse ggz, NVvP en VWS stelden uitgangspunten op voor de besteding en verdeling van de middelen.

8 coördinerende gemeenten konden samen met jeugd-ggz aanbieders tot 20 juli bij VWS een aanvraag voor financiering van hun plannen indienen. Dit zijn de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Groningen, Nijmegen, Roermond, Rotterdam en Utrecht. Omdat het gaat om zeer acute en specialistische ggz zorg, komen jeugdzorgaanbieders in aanmerking, die ook zorg leveren onder de wet verplichte ggz. Waar nodig werken zij samen met andere jeugdhulpaanbieders.

De ingediende plannen gaan bijvoorbeeld over een vergroting van de High Intensive Care of klinische behandelcapaciteit. Maar er zijn ook plannen bij voor wachtlijstondersteuning, het verhogen van bestaande intensieve ambulante/outreachende behandelingen. Of plannen voor het uitbreiden van respijtzorg voor crisisgevoelige kinderen/jongeren.

Totaalpakket

Het kabinet heeft in totaal € 613 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het aanpakken van de acute problematiek in de jeugdzorg. Deze € 50 miljoen voor de acute jeugd-ggz is hier onderdeel van. Met dit geld komt er ook ruimte om  bijvoorbeeld wachttijden aan te pakken.

Coronamaatregelen en welzijn

Popma hoopt overigens dat kinderen, jongeren en volwassen zoveel mogelijk worden ontzien bij eventuele maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ‘En dat het lukt om voor jongeren hun ‘escapes’ op school, in buurthuizen, op sportverenigingen en in het eigen sociale netwerk toegankelijk te houden. Juist die beschermende factoren zijn zo belangrijk om jongeren zo gezond mogelijk door deze crisis te helpen én om te voorkomen dat problemen verergeren en jongeren bij de ggz terechtkomen.’

Meer informatie