Per 1 januari 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. De wetswijziging is een paar keer uitgesteld, maar gaat vanaf volgend jaar nu echt in. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de in te zetten jeugdhulp. Door de wijziging van het woonplaatsbeginsel wordt dus ook uw gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp waarvoor zij dat eerder niet was en andersom. Daarom belangrijk om te weten wat er precies verandert en welke gevolgen dit heeft voor de gemeente.

In de e-learning Woonplaatsbeginsel leren wij u hoe de woonplaats te bepalen bij jeugdhulp zonder en met verblijf. We besteden daarbij aandacht aan verschillende vormen van verblijf (ook aan verblijf op basis van een andere wet). We laten in de e-learning zien wat de uitzonderingen zijn en wanneer de verantwoordelijkheid van de gemeente stopt. Verder gaan we in op de betaal- onderzoeks- en informatieplicht die er voor de gemeenten komt en besteden we aandacht aan het overgangsrecht.

Dit doen we aan de hand van verschillende voorbeeldcasussen. U denkt mee in deze casussen en u krijgt feedback op het antwoord dat u geeft. Dit helpt u om straks in de praktijk te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp.

E-learning

De e-learning bestaat uit vier hoofdstukken en wordt afgerond met een eindtoets in hoofdstuk 5. Ook hierbij krijgt u een korte uitleg waarom het antwoord goed of fout is.
De e-learning kunt u maken in uw eigen tempo en duurt ongeveer 45 minuten.

Na inschrijving ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur uw toegang tot de e-learning.
De deelnemer heeft, na ontvangst van de bevestiging, 2 maanden toegang tot de e-learning Woonplaatsbeginsel.

Incompany

U kunt de e-learning ook met uw team volgen, dat is interessant vanaf 12 personen. Wilt u meer weten neem dan contact op met Liesbeth Bergsma via 077 390 26 21 of mail naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.