Het kabinet stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor taalonderwijs voor ontheemden uit Oekraïne. Dit is een aanvulling op de € 15 miljoen die in 2023 ter beschikking is gesteld en de € 2 miljoen die in 2024 beschikbaar wordt gesteld door minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeenten kunnen hiermee ontheemden uit Oekraïne ook in 2025 op een laagdrempelige manier blijven ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Het leren van de taal helpt hen om passend werk te vinden waarvoor zij in Oekraïne zijn opgeleid. Ook helpt het spreken van de taal met het leggen van contacten in de buurt en meedoen in de samenleving.

De Europese Commissie heeft op 11 juni het voorstel gedaan om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met nog 1 jaar te verlengen. Naar verwachting volgt eind deze maand definitieve besluitvorming hierover. Het kabinet heeft alvast vooruitgekeken naar de mogelijkheden voor ontheemden uit Oekraïne om deel te nemen aan onze maatschappij. De investering op taalonderwijs is onderdeel van een breder pakket.