Door de coronacrisis zijn vorige maand per saldo 17.000 Nederlanders zonder werk komen te zitten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook klopten mensen massaal aan bij uitkeringsinstantie UWV voor een WW-uitkering.

Het CBS stelt dat het al sinds 2014 niet meer is voorgekomen dat het aantal werkenden in Nederland in een maand opeens met 17.000 kelderde. Tegelijkertijd liep het aantal nieuwe WW-uitkeringen vorige maand met meer dan 42 procent op tot 38.000. Het UWV registreerde eind maart in totaal 250.000 lopende WW-uitkeringen. Dat waren er 10.000 meer dan in februari.

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen trekt normaal liever geen grote conclusies op basis van cijfers over slechts één maand. Maar dit keer is volgens hem sprake van een hele duidelijke ontwikkeling. Vooral mensen jonger dan 25 jaar namen vorige maand hun toevlucht tot de WW. In de horeca, uitzendbranche en cultuursector waren wat betreft de nieuwe uitkeringsaanvragen de sterkste toenames te zien.

Toch is het officiële werkloosheidscijfer stabiel gebleven op 2,9 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde lage niveau als in februari. Dit komt omdat lang niet iedereen die stopt met betaald werk meteen als werkloze wordt beschouwd. Veel mensen gaan niet direct op zoek naar een nieuwe baan of zijn niet meteen beschikbaar voor nieuw werk. Ze worden door statistici dan niet tot de beroepsbevolking gerekend.

Van Mulligen erkent dat de statistische definitie hier de eigenlijke werkloosheid verhult. Hij kan zich goed voorstellen dat veel mensen die nu hun baan verliezen, noodgedwongen wachten met het zoeken naar nieuw werk tot de beperkende coronamaatregelen van de overheid weer wat zijn teruggeschroefd.

Alles bij elkaar waren er vorige maand 9 miljoen mensen aan het werk, 4 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Daarvan rekende het CBS 273.000 mensen tot werklozen.