In mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Wolters Kluwer Juridisch ging in gesprek met privacy en IT-jurist Marie-José Bonthuis om te horen wat we in de afgelopen drie jaar over gegevensbescherming hebben geleerd en waar we nu staan.

Ze spraken over de knelpunten van de AVG, de hoge boetes en de mogelijkheden voor juridische professionals om hun cliënten beter te begeleiden bij het naleven van de AVG.

Om hoge boetes te voorkomen adviseert Marie-Jose Bonthuis organisaties in een vroeg stadium privacy professionals in het proces te betrekken. Kom je er niet uit, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Haar voornaamste advies aan juridische professionals is “richt je op één of twee sectoren waarin je adviseert. Leer de markt kennen, ken de regels en weet wat de context is.”

Interview