Sinds 1 juli 2021 monitort Divosa de vroegsignalering van schulden bij deelnemende gemeenten in de Monitor Vroegsignalering Schulden. De eerste rapportage van de monitor met een eerste beeld van de uitvoering is verschenen. De rapportage bevat cijfers over de eerste 9 maanden van 2021 van in totaal 144 gemeenten.

Meer informatie

Rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden