Het wordt tijd dat politici zich verdiepen in digitalisering, omdat het een politiek vraagstuk is. Dat zegt Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een interview op iBestuur.

In het artikel spreekt hij de nieuwe Tweede Kamerleden aan. Wat moet er bij hen op de agenda staan? Waar is dringend aandacht voor nodig? Hij schetst een aantal randvoorwaarden die ingevuld moeten worden, als politici en bestuurders hun beleid daadwerkelijk willen realiseren. Een belangrijke randvoorwaarde: accepteer dat ICT mogelijk maakt, maar ook grenzen stelt aan wat er mogelijk is. Net zoals mensen en geld dat doen. Een andere randvoorwaarde: betrek de uitvoering veel meer en eerder in het proces bij het maken van wetgeving en beleid. ‘Als je de informatiekundige impact van nieuw beleid goed doorgrondt, bijvoorbeeld door uitvoeringstoetsen te doen, dan zie je wat de effecten in de uitvoering zijn. En kun je tijdig bijsturen en aanpassen.’

Minister van Digitale Zaken

Daarnaast pleit Ducastel, in lijn met het standpunt van de VNG, voor een minister van Digitale Zaken met een stevige agenda, doorzettingsmacht en een toereikend budget. Hij noemt als inspirerend voorbeeld hoe de Europese Commissie dit heeft ingericht. Daar is vicevoorzitter Margrethe Vestager commissaris voor Digitalisering. Zij is verantwoordelijk voor de agenda ‘Digital Europe’, die gaat over de digitale transformatie van Europa. Als commissaris heeft ze een eigen agenda en budget. En ze werkt samen met collega’s, zoals Frans Timmermans, zodat de kansen van digitalisering voor de Green Deal worden benut. Ducastel: ‘Door het op deze manier in te richten, zorg je ervoor dat het belang van digitalisering op de agenda staat en blijft staan. Dat er verbinding wordt gelegd met inhoudelijke thema’s zoals verduurzaming. Tegelijkertijd laat je de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke thema’s bij de bewindspersonen die daarover gaan. Je voorkomt daarmee dat alle verantwoordelijkheid over digitalisering wordt afgeschoven naar die ene minister van Digitalisering.’

U leest het volledige artikel op iBestuur – Geen luchtkastelen maar echte oplossingen.