Steeds meer gemeenten hebben een toegankelijkheidsverklaring over hun websites en apps. Het aantal met een ‘A- of B-status’ (voldoet volledig of gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen) neemt toe. Volgens Logius is dat mede te danken aan de inzet van het VNG Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid.

Elke overheidsorganisatie moet per website en app een toegankelijkheidsverklaring opstellen in het register van Logius, dat staat in het besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO). Bij de verklaring hoort een status die aangeeft in hoeverre de website of app voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Zolang de status nog niet ‘A’ is, hoort in de verklaring ook een verbeterplan. In het register van Logius heeft 30% van het totaal aantal verklaringen een A- of B-status.

VNG Aanjaagteam

Begin 2021 ging het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van start dankzij een subsidie van BZK. Het project zet zich in voor het vergroten van het aantal toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten, met name van de meest bezochte website. Dat doen ze door verschillende activiteiten. Voor ambtenaren faciliteert het team de uitwisseling van ervaring en kennis via het VNG-forum en webinars. Leveranciers van digitale producten worden geïnformeerd over toegankelijkheid. Ook zijn er bestuurlijke ambassadeurs die met bestuurders in gesprek gaan.

Opschonen websites

Een andere trend is de daling van het aantal verklaringen per gemeente, wat duidt op het opschonen van websites. Bestuurlijk ambassadeur Yousuf Yousufi geeft in een interview met Publiek denken aan waarom dat belangrijk is: ‘De gemiddelde gemeente heeft veel sub-websites. Die moet je afschaffen of samenvoegen. Het moet voor een inwoner in één keer duidelijk zijn waar je moet zijn en hoe je een dienst kunt afnemen.’ Daarnaast vermindert een gemeente zo de kosten van het beheer van de websites (minimaal ééns in de 3 jaar verplicht).

Rol van de raad

Bestuurlijk draagvlak is volgens Yousufi essentieel. ‘Een belangrijke voorwaarde om de digitale toegankelijkheid op orde te krijgen is dat er steun is in het managementteam. Daarnaast moet er een eindverantwoordelijke zijn voor de digitale toegankelijkheid, iemand op management- of directieniveau. Ook niet onbelangrijk: is er budget en capaciteit om het voor elkaar te krijgen? Daar komt bij dat je de gemeenteraad moet meenemen. De raad heeft budgetrecht; als die het steunt, wordt er daadwerkelijk geld vrijgemaakt.’

Meer informatie