Per 1 april wordt het derdenbeding verplicht voor zorgovereenkomsten in de Jeugdwet en Wmo. Het derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de pgb-houder beschermt bij oneigenlijk gebruik van de zorgverlener. Hierdoor kan de gemeente onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen.

Behalve het derdenbeding wordt ook het gebruik van een SVB-modelzorgovereenkomst verplicht. Heeft een budgethouder op 1 april geen modelovereenkomst met de zorgverlener afgesloten, of ontbreekt het derdenbeding? Dan trekt de SVB de goedkeuring van de zorgovereenkomst in en wordt de zorgverlener niet meer uitbetaald. Om zo min mogelijk goedkeuringen in te hoeven trekken, heeft de SVB de afgelopen maanden verschillende acties uitgevoerd.

Acties SVB tot nu toe

Budgethouders die nog geen gebruik maakten van een modelzorgovereenkomst heeft de SVB een vooraf ingevulde modelzorgovereenkomst gestuurd. De budgethouder is gevraagd deze te controleren, te ondertekenen en te retourneren. Budgethouders die gebruik maakten van een modelzorgovereenkomst waarbij het derdenbeding nog ontbrak, is gevraagd om het formulier ‘Aanvulling zorgovereenkomst’ samen met de zorgverlener te ondertekenen en te retourneren. Met dit formulier spreekt de budgethouder met de zorgverlener af dat het ‘derdenbeding’ wordt opgenomen in de zorgovereenkomst.

Stand van zaken

Bij de start van de actie waren er ongeveer 20.000 zorgovereenkomsten waarin het derdenbeding ontbrak. Er zijn inmiddels nog ongeveer 2.000 overeenkomsten die niet voldoen aan het derdenbeding.

Vervolgacties SVB

De komende maanden wordt iedere budgethouder die nog niet heeft gereageerd op de SVB-oproep gebeld, of (als de budgethouder niet opneemt) een laatste keer schriftelijk benaderd. Op 1 april a.s. trekt de SVB de goedkeuring van zorgovereenkomsten zonder derdenbeding in, de zorgverlener wordt dan niet meer uitbetaald. Na 1 april ingestuurde zorgovereenkomsten met derdenbeding en formulieren ‘Aanvulling zorgovereenkomst’ worden alsnog (met terugwerkende kracht) verwerkt.

Rol van de gemeente: vragen over het derdenbeding

Tussen 21 februari en 31 maart 202 zijn via Mijn Gemeente de gegevens van budgethouders en zorgverleners die nog niet aan het derdenbeding voldoen in te zien. Als gevolg van de belactie die binnenkort start, zal de SVB waarschijnlijk de komende tijd alsnog veel formulieren ontvangen van deze budgethouders. Het zou daarom kunnen dat de gegevens in het portaal na verloop van tijd achterhaald zijn. Krijgt u vragen over het derdenbeding? Verwijs de budgethouder dan door naar de SVB.