Mensen die hun schulden niet kunnen terugbetalen moeten in het vervolg al na drie jaar in aanmerking komen voor schuldsanering als ze hebben laten zien dat ze hun schulden afbouwen en geen nieuwe schulden maken. Ook moet de rechter de mogelijkheid krijgen om mensen opnieuw toe te laten tot de schuldsanering als ze buiten hun schuld binnen tien jaar opnieuw in de problemen komen. Dat stelt minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker voor.

Dekker heeft vrijdag een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de Wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) aan te passen. Die regeling kan mensen die hun schulden niet meer kunnen terugbetalen helpen, maar was volgens de minister niet goed genoeg toegankelijk. De Ombudsman waarschuwde daar vorig jaar ook al voor. De Wsnp was volgens hem zo streng dat die te vaak als een “kansloze optie” werd gezien. Dekker wil de wet nu op twee punten aanpassen die de Ombudsman ook had genoemd.

Wie nu de schuldsaneringsregeling in wil, moet vijf jaar schulden afbouwen en geen nieuwe schulden maken. Die periode kan volgens Dekker naar drie jaar. Ook is het nu nog zo dat mensen die eerder al in de Wsnp hebben gezeten daar tien jaar lang niet meer voor in aanmerking komen. Ook dat kan wat Dekker betreft versoepeld worden, als de rechter dat gepast vindt. Het gaat dan alleen om mensen die er zelf niets aan konden doen. Het ministerie noemt als voorbeeld door een economische crisis, of als ze door psychische problemen hun eerdere traject niet hebben kunnen afmaken.