In opdracht van de VNG maakte Berenschot een rekentool voor het berekenen van de tarieven voor huishoudelijke hulp en begeleiding in 2024. Na de eerder beschikbaar gestelde voorlopige versie publiceert de VNG nu de definitieve versie van de rekentool.

Kostprijzen transparant in kaart brengen

Ten opzichte van de voorlopige rekentool is er een verandering aangebracht in de sociale lasten en het wettelijk minimumloon. De rekentool wordt aangeboden mede namens de brancheverenigingen ActiZ, VGN, Zorgthuisnl en de Nederlandse GGZ. De tool helpt gemeenten en zorgaanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs.

Download de definitieve versie van de Rekentool Wmo 2024