Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met het wetsvoorstel Digitaal vergaderen de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden te kiezen voor een digitale vergadering. Bijvoorbeeld in geval van een griepgolf of een storm met code rood. De ministerraad heeft er mee ingestemd om dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

Fysiek vergaderen blijft norm

De mogelijkheid om raads- en statenvergaderingen digitaal te voeren kwam door de Covid-19 pandemie in een stroomversnelling terecht. De mogelijkheid hiervoor werd vastgelegd in de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. Om digitaal vergaderen permanent mogelijk te maken is een wetsvoorstel voorbereid dat eind 2022 voor advies aan de Raad van State is gestuurd. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State die kritisch is op het gelijkstellen van de digitale en fysieke vergadering, is het oorspronkelijke wetsvoorstel aangepast. In de wet wordt nu vastgelegd dat het de voorkeur heeft om fysiek te vergaderen. Slechts in bijzondere omstandigheden bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een digitale vergadering. Kort gezegd gaat het daarbij om zaken die buiten de macht van de raden en staten liggen, zoals een heftige storm met bijvoorbeeld code oranje of rood. Daarbij wordt de afweging aan de volksvertegenwoordigingen zelf gelaten, omdat zij het beste de lokale situatie kunnen beoordelen.

Experimenteren met hybride vergaderen

Het wetvoorstel bevat ook een mogelijkheid om te experimenteren met hybride vergaderen, waarbij deelnemers zowel fysiek als digitaal mee kunnen doen. Dit maakt de vergaderingen vooral voor mensen die bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of vermoeidheidsklachten hebben toegankelijker. Dit bevordert de diversiteit en inclusiviteit in de lokale volksvertegenwoordiging.