Wat is de oorspronkelijke bedoeling van het pgb? Hoe zit de huidige praktijk eruit? Wat is er nodig om te komen tot een toekomstbestendig pgb? Dit werd onderzocht door Significant in opdracht van het ministerie van VWS.

De eindrapportage ‘Onderzoek naar de betekenis en waarde van het persoonsgebonden budget’ werd in augustus gepubliceerd

Toekomstscenario’s

De betekenis en waarde van het pgb voor de beoogde doelgroep is groot, de onderzoekers signaleren echter wel knelpunten in de uitvoering. In hun rapport doen ze een aantal aanbevelingen en schetsen ze mogelijke scenario’s voor de toekomst van het pgb: ‘Het doel van dit onderzoek en het presenteren van de keuzemogelijkheden is (…) om het goede gesprek op gang te brengen en met elkaar in discussie te gaan (…).’ De VNG wil samen met gemeenten een idee formuleren als reactie op de scenario’s uit het rapport.

Meer informatie