Het gebruik van Wmo-voorzieningen in de categorie vervoersdiensten wordt nu ook voorspeld aan de hand van het aantal ov-haltes, het aandeel 75-plussers, het aantal weduwen en de afstand tot het ziekenhuis. Het Wmo voorspelmodel helpt gemeenten bij een datagedreven aanpak van maatschappelijk ondersteuning.

Het Wmo voorspelmodel

Het Wmo voorspelmodel maakt voor gemeenten inzichtelijk hoeveel inwoners de komende jaren gebruik gaan maken van Wmo-voorzieningen. Voor elke categorie wordt een prognose van 5 jaar gemaakt. In totaal bestaat de tool uit 12 modellen, die elk andere variabelen meenemen om tot een zo goed mogelijke voorspelling voor de verschillende Wmo categorieën te komen. Naast een voorspelling voor het totaal aantal cliënten, maakt het Wmo voorspelmodel een voorspelling voor de categorieën hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen en diensten. Op gemeenteniveau zijn er bovendien nog voorspellingen voor enkele subcategorieën, te weten; vervoersdiensten, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en rolstoelen.

Vervoersdiensten

Uit een validatie kwam naar voren dat specifiek het model voor vervoersdiensten nog verder kon worden verbeterd. Samen met een groep medewerkers van gemeenten is nagedacht over verbeteringen van het model. Daarbij was de vraag; wat is vanuit de praktijk bezien van invloed op het gebruik van vervoersvoorzieningen? Vooral bereikbaarheid en sociaal netwerk kwamen naar voren als factoren van belang. Het nieuwe model bevat nu dus data over het aantal ov-haltes, het aandeel 75-plussers, het aantal weduwen en de afstand tot het ziekenhuis. Hiermee is de voorspelkracht van het model voor vervoersdiensten met 33% verbeterd.

Waarom GMSD en het Wmo voorspelmodel?

Daarnaast zijn de meest recente cijfers uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) toegevoegd aan het Wmo voorspelmodel. De GMSD en het Wmo voorspelmodel zijn 2 instrumenten die gemeenten helpen bij een datagedreven aanpak van uitdagingen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten leveren zelf een bijdrage door halfjaarlijks data aan het CBS te leveren tijdens de gegevensuitvraag van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Daarvoor in de plaats krijgen gemeenten toegang tot (sturings)informatie en de mogelijkheid om gemeentelijke prestaties onderling te vergelijken, maar ook tot een tool die hen inzicht in verwacht toekomstig Wmo gebruik geeft.