De afgelopen 2 jaar zochten gemeenten, inwoners en cliëntenorganisaties de samenwerking om in het Verbetertraject Toegang sociaal domein aan de veranderopgave te werken. Er waren tegengestelde belangen, maar er was ook begrip voor het verhaal en de context van waaruit men sprak.

‘Het Verbetertraject heeft ons daardoor verder gebracht,’ aldus de stuurgroep, ‘en is een bouwsteen om op door te bouwen. Met die ervaringskennis gaan we verder. En dat doen we samen met de mensen om wie het gaat.’

Meerwaarde voor lokaal en landelijk beleid en praktijk

De lokale trajecten hebben meerwaarde voor lokaal en landelijk beleid én de praktijk. De resultaten staan weergegeven in een rapport van Movisie en de VNG waarin ook wordt ingegaan op de veranderingen die nodig zijn op het gebied van samenhang, inwonersbetrokkenheid en uitvoering.

Meer informatie