Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Wat is er veranderd? Welke uitdagingen komt men in de praktijk van de uitvoering tegen? En welke tips zijn er?

Divosa, de VNG, SAM en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten er een vijfdelige podcast over: De Inburgeringspodcast. Vanaf nu te beluisteren via alle populaire podcastapps.

De eerste aflevering staat in het teken van de invoering van de nieuwe Wet. Waarom moest er een nieuwe Wet komen en wat is er veranderd? In afleveringen 2, 3 en 4 gaan we achtereenvolgens in gesprek over de voorinburgering, brede intake en PIP en duale trajecten. De serie wordt afgesloten met een aflevering over interculturele communicatie en cultuursensitief handelen.

In de Inburgeringspodcast delen mensen uit de praktijk en andere deskundigen ervaringen over het werken met de Wet nu we een paar maanden onderweg zijn. Met voorbeelden uit het hele land en praktische tips voor de uitvoering.