Door een toenemend gebrek aan woningen en geld voor begeleiding zijn de grote gemeenten niet meer in staat de dakloosheid effectief te bestrijden. In onder meer Amsterdam, Utrecht en Nijmegen barst de nachtopvang uit haar voegen. “De hele keten is vastgelopen”, waarschuwt een Utrechtse wethouder in de Volkskrant.

Het groeiende aantal daklozen kan door het woningtekort al nauwelijks doorstromen naar een eigen huis. Maar áls er al een plek wordt gevonden, is er geen geld meer voor hun begeleiding. Dit probleem speelt in het hele land, zegt Valente, de landelijke brancheorganisatie voor de opvang.

Het aantal daklozen in ons land is in de afgelopen tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat onder meer doordat er steeds meer mensen zijn met langdurige economische problemen.