De deurwaarder mag dagvaardingen niet zomaar door de brievenbus doen. Ondanks de strenge coronamaatregelen en de 1,5 meter afstand die iedereen moet houden, wil dat niet zeggen dat een dagvaarding daarom dus niet persoonlijk uitgereikt kan worden. De rechtbank in Amsterdam had deze week twee zaken hierover en oordeelde dat het niet voldoende is om enkel de post door de brievenbus te doen.

De dagvaardingen konden volgens de deurwaarder niet persoonlijk worden uitgereikt en ondertekend. De rechter is het daar echter niet mee eens. “Het zou wel kunnen dat de coronamaatregelen het moeilijker maken om een dagvaarding persoonlijk uit te reiken, maar het is niet zo dat de coronamaatregelen dit per definitie en in zijn algemeenheid onmogelijk maken”, aldus de rechtbank.

De rechter heeft in beide zaken geoordeeld dat de eisende partijen – in deze gevallen gaat het om een woningstichting en een netbeheerder – hun fout moeten herstellen door de dagvaarding op de juiste manier uit te reiken voor de zittingen die volgende maand gepland zijn.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zegt al een aantal dagen in gesprek te zijn over een oplossing, onder meer met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de rechtspraak. “Vanuit de deurwaarders is het essentieel dat ook de rechters begrijpen dat het verplicht afstand houden nu prevaleert boven de ‘normale’ gang van zaken. Net zoals de rechtspraak nu telefonische zittingen houdt in plaats van fysieke. Het is van essentieel belang dat er zekerheid bestaat over de rechtsgeldigheid van een betekening. De rechtspraak is daar nu al een week lang over in beraad, maar neemt daar helaas de tijd voor. Wij dringen er zeer op aan dat in het algemeen belang en de volksgezondheid snel duidelijkheid komt”, zegt directeur Wilbert van de Donk.