De Tweede Kamer heeft sinds april een vaste commissie Digitale Zaken. Renske Leijten van de SP is aangesteld als voorzitter.

De commissie Digitale Zaken is opgericht naar aanleiding van het onderzoek en de adviezen van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst. De tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft onderzoek gedaan naar hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. Hoe het kansen en bedreigingen beter aan kan pakken, in Nederland en Europa.

De commissie deed in haar eindrapport in totaal 5 aanbevelingen:

  1. Richt een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op;
  2. Bepaal als Kamer welke kennis over digitalisering nodig is;
  3. Ondersteun de andere Kamercommissies rondom digitalisering;
  4. Zorg voor passende wetten en regels voor digitalisering in Nederland;
  5. Besteed extra aandacht aan wetgeving uit de Europese Unie.

Digitalisering verandert onze samenleving radicaal. Nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, algoritmen, Big Data, robotica, quantumcomputers, Internet of Things en de cloud hebben grote gevolgen, zeker in samenhang met elkaar. Deze ontwikkelingen gaan snel en hebben invloed op onder meer de werkgelegenheid, onze veiligheid, de democratie, onze privacy, de verhouding tussen burgers onderling, en tussen burgers en de overheid.

De vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken (DiZa) richt zich op de veelheid van ontwikkelingen die zich aandienen. De commissie heeft als doel overzicht te creëren en voor verbinding te zorgen in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen.