Cijfers banenafspraak en beschut werk tweede kwartaal 2022

Participatiewet

Het UWV heeft de cijfers van de banenafspraak en beschut werk van het tweede kwartaal 2022 gepubliceerd. In de kwartaalrapportages vindt u het aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio.

Cijfers banenafspraak

Sinds de start van de banenafspraak zijn er 77.673 extra banen gerealiseerd voor mensen met een ziekte of handicap. Het doel voor 2022 is 92.500 extra banen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 zijn er 3.580 meer banen gecreëerd, een toename van 2%. De cijfers zijn te bekijken via het interactieve dashboard Banenafspraak.

Cijfers beschut werk.

Op 30 juni 2022 hadden 11.469 personen een positief advies beschut werk. Hiervan waren 7.421 op dat moment aan het werk, dat zijn er 320 meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het gaat om mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Het dashboard Beschut werk laat het aantal aanvragen, positieve adviezen en mensen werkzaam in een beschutte omgeving zien.

Rapportage transparantie klantprofielen

Gemeenten en UWV hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om transparantie op de arbeidsmarkt te realiseren. UWV ontwikkelde daarom de kandidatenverkenner banenafspraak: een online databank op werk.nl met de anonieme profielen van mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak.

Voor alle 35 arbeidsmarktregio’s publiceren ze elk kwartaal het document ‘Transparantie van klantprofielen’ om inzicht te geven in de vorderingen op dit gebied: hoeveel mensen die behoren tot de doelgroep van de banenafspraak worden door UWV en gemeenten (anoniem) voor het voetlicht gebracht?