Het aantal mensen dat bijstand ontvangt is afgelopen jaar licht gedaald. In 2020 was er nog een toename ten opzichte van het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het afgelopen jaar ontvingen met name minder jongeren een bijstandsuitkering. Vorig jaar ging de economie weer wat verder open toen coronamaatregelen werden versoepeld, waardoor er weer meer vraag was naar bijvoorbeeld horecapersoneel.

Eind december 2021 ontvingen 414.000 personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 14.000 minder op jaarbasis en is een daling van ruim 3 procent. In 2021 was de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden, net als in 2020.

Bij jongeren tot 27 jaar daalde het aantal bijstandsuitkeringen met ruim 8 procent op jaarbasis. Dat zijn ruim 3000 personen. Bij de leeftijdscategorieën erna, mensen tot en boven de 45 jaar, was de daling op jaarbasis met respectievelijk 5 en 2 procent minder sterk.

In 2020 brak de coronapandemie uit, maar het aantal uitkeringen gerelateerd aan de pandemie zoals de Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers zijn niet meegeteld.

Volgens het CBS stroomden er meer mensen uit de bijstand dan erbij kwamen, zegt de dienst op basis van de meest recente in- en uitstroomcijfers. Die dateren van het derde kwartaal van 2021. Daarin stroomden bijna 20.000 mensen de bijstand in en bijna 30.000 uit. Op jaarbasis stroomden er in deze periode 3000 mensen meer uit.