Het aantal bedrijven in Nederland met langdurige problematische schulden blijft klein ondanks de coronalockdowns van de afgelopen jaren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om minder dan 1 procent van alle ondernemingen waar vijf of meer mensen werken.

Het statistiekbureau baseert zich op een onderzoek dat in april is gehouden. Daarbij is gekeken naar bedrijven die een hogere schuldenlast hebben dan voor de coronacrisis, deze als problematisch beoordelen en bovendien verwachten meer dan vijf jaar nodig te hebben om de schuldenlast tot een gewenste omvang terug te brengen.

Het merendeel van de bedrijven beoordeelt hun schuldenlast momenteel als lager of ongeveer even hoog vergeleken met voor de coronacrisis. Zij geven veelal aan dat de schulden van een gewenste omvang zijn. Slechts 15 procent van de bedrijven stelde niet te weten op welke termijn hun schuldenlast tot een houdbaar niveau kan worden verminderd.

Bedrijven waarvan de schuldenlast ten opzichte van een eerdere meting ongeveer driekwart jaar terug kleiner is geworden, zijn volgens het onderzoek het vaakst in de bouw te vinden. Ook in andere sectoren was sprake van zo’n verbetering. Mogelijk speelt mee dat de overheid de afgelopen jaren veel coronasteun heeft geboden. Daarbij heeft de economie al een flink herstel doorgemaakt. In de landbouw en visserij zagen wel meer ondernemers hun schulden oplopen.

Uit de studie komt ook naar voren dat er meer bedrijven zijn bijgekomen die verwachten meer te investeren. Per saldo sprak een op de tien bedrijven die verwachting uit voor dit jaar. In het tweede kwartaal van vorig jaar dacht nog ruim 1 procent van de bedrijven in dat jaar meer te investeren.