Voor mensen met dementie of bij wie een vermoeden is van beginnende dementie en die nog thuis wonen, wordt een uitgebreide vorm van casemanagement vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een brief aan zorgverleners, cliëntenvertegenwoordigers en ZN.

Oordeel over reikwijdte inzet en vergoeding casemanagement

Zorginstituut Nederland deed op verzoek van Alzheimer Nederland een zogeheten duiding om duidelijkheid te verschaffen over de inzet en vergoeding van casemanagement dementie uit het basispakket. Het Zorginstituut oordeelt nu dat dit casemanagement al mag worden ingezet en vergoed vanaf de ‘niet pluis’-fase: als er nog geen medische diagnose is gesteld, maar bij zorgverleners en naasten wel het vermoeden bestaat dat iemand dementie heeft. De vergoeding omvat naast regie, organisatie en coördinatie van zorg ook begeleiding en ondersteuning, monitoring en proactieve planning van zorg en ondersteuning.

Besluit om casemanagement in te zetten

De indicerende verpleegkundige kan besluiten casemanagement in te zetten als iemand al zorg ontvangt of als er een grote kans is dat die zorg nodig is. Casemanagement wordt vergoed tot aan het moment dat iemand niet langer thuis kan blijven wonen en naar een verpleeghuis gaat.