Jongeren onder de 18 jaar met psychische klachten zouden niet telkens opnieuw moeten bewijzen dat zij hulp nodig hebben. Dat “keiharde appel” doet demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dinsdagavond in een debat op gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Met zijn oproep hoopt hij onder meer de lange wachttijden in de jeugdzorg terug te dringen.

Om hulp te krijgen moeten jongeren om de zoveel tijd een zogeheten indicatiestelling krijgen. Daarmee wordt vastgesteld welke zorg zij nodig hebben. Vaak gebeurt dit jaarlijks maar dat verschilt per gemeente. Gemeenten geven volgens de staatssecretaris te weinig deze indicatie voor een langere periode. Dit terwijl jongeren die overduidelijk meerdere jaren of zelfs levenslang last hebben van psychische klachten hiermee geholpen zijn.

De Tweede Kamer wil liever dat deze jongeren in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), net zoals volwassenen. Zo kunnen zij continue zorg of toezicht krijgen, in een instelling of vanuit huis. Maar dit is niet haalbaar, concludeerde Blokhuis in oktober dit jaar na onderzoek. Zo is niet duidelijk om hoeveel jeugdigen het kan gaan en leveren zowel de uitvoering als de financiële gevolgen te veel onzekerheden op, schreef hij in een brief.