De bijstand is de laatste drie maanden licht gedaald. Toch is het aantal mensen in de bijstand nog ruim 3% hoger dan voor de coronacrisis. De groei van het aantal mensen met een loonkostensubsidie trekt weer wat aan. Dat blijkt uit de cijfers van 219 gemeenten uit de Divosa Benchmark Werk & Inkomen.