Gemeenten zijn niet verplicht om gehele digitale postvakken te bewaren. Alleen email-, sms- of Whatsapp-berichten over de uitvoering van overheidstaken vallen onder de Wob en Archiefwet. Het kan wel handig zijn digitale postvakken te bewaren voor bepaalde tijd om te schiften en de werkvloer te ontzorgen.

Dat blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over tekstberichten van 21 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2477) en de duiding daarvan door deskundige juristen in annotaties in de bladen AB Rechtspraak Bestuursrecht en Computerrecht. In onderstaand artikel leest u waar u rekening mee moet houden en welke manieren er zijn om tekstberichten en e-mails te bewaren.

Proeftuin

In het kader van het project Project Grip op informatie werken gemeenten in de proeftuin Archivering tekstberichten samen aan het vinden van (geautomatiseerde) oplossingen voor dit archiveringsvraagstuk. Gemeenten die belangstelling hebben om zich daarbij te aansluiten zijn welkom.

Meer informatie