De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman roepen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief op de lange wachttijden voor asielaanvragen terug te dringen. Zo’n 9000 vluchtelingen wachten op de start van hun asielaanvraag. Sommigen doen dat al bijna twee jaar terwijl de procedure binnen enkele weken van start behoort te gaan, schrijven ze.

“De lange wachttijden bij de IND veroorzaken grote onzekerheid en onrust bij zowel volwassen bewoners van asielzoekerscentra als kinderen”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen.

Omdat de wachttijden zo lang zijn dringen de Kinderombudsman en ombudsman aan op betere voorzieningen voor de mensen die wachten op hun asielaanvraag. Voor deze groep gelden nu andere regels omdat nog niet duidelijk is of ze kans maken op asiel. “We vragen u om het voorzieningenniveau zo snel mogelijk op gelijke hoogte te brengen met reguliere opvang zodat onder andere leefgeld wordt uitgekeerd en men gebruik kan maken van voorzieningen zoals zelf kunnen koken, zinvolle dagbesteding en participatiemogelijkheden. Ook is het belangrijk dat er voldoende privacy gecreëerd wordt voor gezinnen en andere bewoners.”