De VWS-internetconsultatie op het concept-Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is gestart, deze loopt tot en met 16 juli. Eerder is het wetsvoorstel tot vervanging van het abonnementstarief in consultatie geweest. Dit wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.