Op 18 mei zijn aan gemeenten de beschikkingen verzonden met het 3e voorschot voor de uitkerings- en uitvoeringskosten in 2021 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het 3e voorschot bedraagt in totaal € 150 miljoen.

De totale bevoorschotting voor de Tozo in 2021 komt hiermee op € 850 miljoen. In de bijlage bij dit bericht is voor iedere gemeente de hoogte van het voorschot opgenomen. Betaaldatum voor het voorschot is woensdag 23 juni.

De Tozo is onlangs met 3 maanden verlengd tot en met 30 september 2021 (Tozo 5). Dat betekent dat zelfstandig ondernemers bij de gemeente voor deze 3 maanden ook een aanvraag kunnen indienen. Voor de uitvoeringskosten ontvangen gemeenten een vergoeding van het Rijk. Deze vergoeding zal voor Tozo 5 gelijk zijn aan de vergoeding die geldt voor Tozo 1 t/m 4 te weten € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen. Voor alle Tozo termijnen (1 t/m 5) worden afzonderlijke besluiten genomen en dus vergoed.

Het betreft wederom een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten van gemeenten zijn inbegrepen, dus ook inclusief de kosten van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De uitvoeringskosten zijn onderdeel van de specifieke uitkering. Het aantal besluiten op aanvragen wordt via SiSa verantwoord. In de bevoorschotting is reeds rekening gehouden met de vergoeding voor de uitvoeringskosten.