De organisatie van beschermd wonen – bijvoorbeeld de inkoop en toegang – is van oudsher opgepakt door de centrumgemeenten. Volgens plan gaan de uitvoering en bijbehorende middelen stapsgewijs naar alle gemeenten. Door deze veranderingen denken veel regio’s erover na om de financiering anders in te richten.

De nieuwe ‘Handreiking inkoop en financiering’ helpt bij het maken van keuzes voor een passende vorm van financiering, conform de afspraken in de Norm voor Opdrachtgeverschap Beschermd Wonen.

Inzicht in verschillende financieringsmodellen

De handreiking geeft inzicht in verschillende financieringsmodellen die gemeenten kunnen hanteren voor beschermd wonen en beschermd thuis. De verschillende ‘knoppen’ waar gemeenten aan kunnen draaien staan helder beschreven.