Tientallen gemeenten en organisaties bekrachtigden dinsdag het pact ‘Op weg naar een schuldenzorgvrij Nederland’. Ze spreken er mee af dezelfde, succesvolle schuldenaanpakken te gebruiken. Hierdoor kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen. Een kleine afvaardiging van gemeenten, partijen in de schuldhulpverlening en het bedrijfsleven onderschreef de samenwerking op Paleis Noordeinde, in bijzijn van Hare Majesteit Koningin Maxima en Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

SchuldenlabNL staat aan de basis van het Schuldenpact. Dit landelijk samenwerkingsverband van publieke en private partners heeft tot doel om succesvolle, lokale schuldenaanpakken uit te breiden over het hele land. In de afgelopen periode werkte SchuldenlabNL samen met wethouders, vertegenwoordigers van overheidsorganisaties, de bankensector, woningcorporaties, verzekeraars en energieleveranciers aan de invoering en verdere opschaling van vijf schuldhulpmethoden.

Toestroom schuldhulpverlening

De intensievere samenwerking komt op een belangrijk moment. Door de coronacrisis krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. Vooral kwetsbare groepen worden door de coronacrisis hard geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor jongeren, flexwerkers, ondernemers met weinig financiële reserves en kinderen in gezinnen die leven rond de armoedegrens. Het kabinet heeft recent extra geld beschikbaar gesteld om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nauw betrokken bij het Schuldenpact en stimuleert dat gemeenten en andere partijen de beproefde schuldhulpmethoden van SchuldenLabNL overnemen. Staatssecretaris Van ’t Wout, binnen het kabinet coördinerend bewindspersoon voor de Brede Schuldenaanpak, pleitte er tijdens de bijeenkomst voor dat meer gemeenten zich aan zullen sluiten bij dit initiatief: ‘Juist nu met de coronacrisis hebben we de samenwerking tussen alle partijen keihard nodig om de schuldenproblematiek terug te dringen.’

Koningin Maxima benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van het doorbreken van de taboe rondom schulden: ‘Bijna 70 procent van de huishoudens met risicovolle schulden blijft te lang onzichtbaar. Hoe eerder mensen om hulp durven vragen, hoe groter de kans dat hun schulden controleerbaar blijven en hoe meer ze grip houden op hun situatie.’

Schuldenaanpak versterken

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de aanpak van schulden en armoede te versterken en te versnellen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen. Ze vormen een aanvulling op het Actieplan brede schuldenaanpak dat onderdeel is van het regeerakkoord. Het gaat om een veertigtal acties op tal van fronten om de schuldenproblematiek terug te dringen, gericht op preventie, snelle en effectieve schuldhulp en een zorgvuldige, maatschappelijk verantwoorde incasso. Het kabinet werkt in de brede schuldenaanpak samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke organisaties.