Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groep van ruim 50 bedrijven en organisaties vandaag de verklaring ‘Gelijke Kansen’ ondertekend. Daarmee scharen zij zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.

Veel werkgevers zijn al actief bezig met het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, onder meer via objectieve werving en selectie. Er is echter ook een grote groep werkgevers die wel de waarde ziet van gelijke kansen, maar hier nog weinig werk van maakt en ondersteuning nodig heeft.

Op initiatief van minister Van Gennip is een verklaring opgesteld, om samen met werkgevers, werkgeversorganisaties, hr-professionals en recruiters een zichtbare 1e stap richting meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt te zetten.

Ontwikkelagenda ‘Gelijke Kansen’

Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), hr-professionals en recruiters om ondersteuning op maat te bieden en te ontwikkelen. De komende periode zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden.