Als toezichthouder Participatiewet kunt u binnen uw bevoegdheden bankafschriften van cliënten opvragen bij financiële instellingen en derden. Veel toezichthouders vinden dit in de praktijk lastig. Daarom ontwikkelde VNG Naleving de handreiking Opvragen bankbescheiden | Participatiewet.

Moet ik een cliënt eerst op de hoogte stellen voordat ik een vordering doe bij een bank en hem of haar zo ongewenst alarmeren over mijn onderzoek? Hoe bepaal ik überhaupt of een vordering redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van mijn taak? Hoe motiveer ik zo’n verzoek met het oog op het subsidiariteitsbeginsel? Wat kan ik doen als een instelling niet meewerkt of als de communicatie niet goed loopt? Wanneer is een informeel verzoek om informatie volgens de wet een vordering? Bij het opvragen van bankbescheiden om te bepalen of bijstand wordt verleend of voortgezet kunt u tegen veel vragen aanlopen.

Handreiking zet antwoorden op een rij

De Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming bieden u hiervoor de nodige wettelijke kaders. ‘Maar’, zegt programmamanager Wilko Pelgrom, ‘we krijgen bij VNG Naleving regelmatig vragen van gemeenten of en hoe zij dergelijke vorderingen bij financiële instellingen moeten uitvoeren. Daarom hebben we dit in de handreiking opvragen bankbescheiden  op een rij gezet. Deze handreiking kan ook dienen als leidraad voor het opvragen van andere gegevens bij derden.’

En heeft u afgewogen besloten tot een vordering bij een financiële instelling over te gaan, dan vindt u als bijlage bij deze handreiking een voorbeeldtekst die u eenvoudig kunt aanpassen met uw eigen gegevens.

Meer informatie