Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State op 29 november oordeelde dat de 24-weken-eis in strijd is met de Europese Opvangrichtlijn. Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken als hun asielaanvraag minstens zes maanden in behandeling is.

Asielzoekers mogen alleen werken als de werkgever een tewerkstellingsvergunning heeft. Deze vergunning wordt aangevraagd bij het UWV. Nu er duidelijkheid is van de hoogste bestuursrechter, kan per direct een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven voor langer dan 24 weken.

Andere belemmeringen

Statushouders, ofwel asielzoekers met een verblijfsstatus, hebben nu vaak moeite om een baan te vinden. Dat komt onder meer doordat ze tijdens de asielprocedure alleen tijdelijk werk mogen doen. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar belemmeringen voor asielzoekers om aan het werk te gaan. Naast de 24-weken-eis kwamen bijvoorbeeld ook waardering van buitenlandse diploma’s en de tewerkstellingsvergunningplicht naar voren. Op dit moment worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt om belemmeringen te beperken of weg te nemen, zodat een volgend kabinet hierover kan besluiten.